Call us

+977-083-524681

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

Email us

info@mwu.edu.np

प्रोफाइल पुस्तिकाका लागि सूचना

Posted on: July 10, 2018

Mid-Western University (MWU)

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकायद्वारा प्रकाशित हुन थालेको प्रोफाइल पुस्तिकाका लागि २०६९ सालदेखि हालसम्म अध्ययन गरेका र गरिरहेका विद्यार्थीहरुले आफ्नो सम्पर्क नं., कार्यरत भए कार्यालयको नाम सहित यही २०७५ भाद्र १५ गते भित्र आफ्नो विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ ।

डीन
मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकाय
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय,सुर्खेत ।
विवरण बुझाउने स्थान
डीनको कार्यालय
मोवाइल नं. ९८५८०५०५१९
केन्दीय क्याम्पस मोवाइल नं ः ९८४९५६५५७४,९८४९२००८३६