Call us

+977-083-524681

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

Email us

info@mwu.edu.np

भर्ना सम्बन्धमा

Posted on: January 15, 2019

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा ‘लोकवार्ता विज्ञान’बिषयमा अध्ययनका लागि भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ |माघ मसान्त भित्र आवेदन फारम भरि सक्नु पर्नेछ |