Call us

+977-083-524681

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

Email us

info@mwu.edu.np

सेवा आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना

Posted on: July 10, 2019

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा लिईने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको परीक्षा तोकिएकै समयमा हुने व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सबैमा सुचित गरिन्छ ।

MWSC_Notice