Call us : +977-083-524681

Email us : info@mwu.edu.np

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

Vacancy for Lecturer(Contract)

Posted on: July 23rd, 2019

Mid-Western University, Faculty of Science and Technology announced the vacancy for lecturer(contract) . The eligible candidates can download the form and submit in the given time. Form_Science

read more

सेवा आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना

Posted on: July 10th, 2019

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा लिईने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको परीक्षा तोकिएकै समयमा हुने व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सबैमा सुचित गरिन्छ । MWSC_Notice

read more