Call us : +977-083-524681

Email us : info@mwu.edu.np

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार र डिन पदका लागि दरखास्त आह्वान सुचना

Posted on: July 6th, 2020

Message from the Vice-Chancellor: Well qualified, highly experienced, and visionary academic and administrative professionals are equally encouraged to apply for the mentioned positions at Mid-Western University. Female candidates are highly encouraged to apply and come in the front position to lead the academic institutions under the Mid-Western University. Mail your application letter, CV and vision […]

read more

पत्रकारिता र आमसञ्चार छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

Posted on: July 1st, 2020

पत्रकारिता र आमसञ्चार छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । दरखास्त फाराम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । आवेदकले सम्पूर्ण आवश्यक कागजात सहितको विवरण भरिएको र इलेक्ट्रोनिक दस्तखत भएको अनलाइन फारम इलेक्ट्रोनिक कपी यो ईमेल jmc.ccohssmwu@gmail.com मा तोकिएको मिति भित्र पठाईसक्नु पर्नेछ ।

read more

पत्रकारिता र आमसञ्चार विषय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७

Posted on: July 1st, 2020

पत्रकारिता र आमसञ्चार विषय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । दरखास्त फाराम मात्रै डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

read more