Call us

+977-083-524681

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

Email us

info@mwu.edu.np

Result Published: 8th Semester BSc (Partial)

Posted on: 15 July 2018


मध्यपश्चिमान्चल विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत २०७४ साल पौष महिनामा संचालित BSc आठौँ सेमेस्टर अन्तर्गतको आंशिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ।