Call us

+977-083-524681

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

Email us

info@mwu.edu.np

News

सेवा आयोगको अत्यन्त जरुरी सूचना

Posted on: July 10th, 2019

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा लिईने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको परीक्षा तोकिएकै समयमा हुने व्यहोरा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सबैमा सुचित गरिन्छ । MWSC_Notice

read more

Computer Test Result of MWU Service Commission

Posted on: June 16th, 2019

Mid-Western University Service Commission published the result of Computer ability test for the new employee today. Computer Skill Test 2076 – 02 – 21 to 26 (Result on 32 jestha)

read more

कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धि सूचना

Posted on: May 12th, 2019

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट राष्ट्रिय पत्रिका गोरखापत्रमा कर्मचारीतर्फ प्रकाशित विज्ञापन अन्र्तगतका खुल्ला प्रतियोगिता र विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताका विभिन्न पदमा आवेदित न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा देहायको कार्यक्रम अनुसार हुने भएकाले सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षाको लागी प्रवेश पत्र परीक्षा हुने मिति भन्दा ७ दिन […]

read more

Result published of MA second semester

Posted on: April 21st, 2019

Mid-Western University, Examination Management Office published the result of MA Second Semester(Regular and Partial)  under faculty of Humanities and Social Sciences today.            

read more

5th International Young Scientist Congress (IYSC-2019)

Posted on: April 19th, 2019

International Science Community Association welcome you at 5th International Young Scientist Congress (IYSC-2019) and workshop on Research Methodology being organized by International Science Community Association on 8th and 9th May 2019 in collaboration with Mid- Western University, Surkhet, Nepal. http://isca.net.co/Young-Scientist-Congress/index.php

read more

Entrance Result of MSC Structural Engineering and Construction Management 2019

Posted on: April 13th, 2019

Mid-Western University faculty of Engineering published the result of entrance examination for the first batch intake 2019 winter of Msc Structural Engineering and Msc Construction Management today. The details of result is given below:

read more

Result Published of BE

Posted on: April 4th, 2019

Mid-Western University, Examination Management Office published the result of the different semesters of BE (Civil, Computer and Hydro). The detail of the result is here below.

read more

Admission in Structural and Construction Management Engineering in MWU

Posted on: March 22nd, 2019

Mid-Western University faculty of Engineering announces admission in Structural and Construction Management Engineering in Masters Degree for the winter batch in 2019. The syllabus for entrance and entrance examination form can be downloaded here. Syllabus_MSc-Structure Application-Form_M.Sc_.Structure new Syllabus Construction Engineering form_Construction_075

read more

Published the result of BSC sixth semester

Posted on: March 18th, 2019

Mid-Western University, Examination Management Office published the result of BSC sixth semester today. See the detail result here.

read more

Result Published of MED semester III and BEd -III and BED-VI

Posted on: March 18th, 2019

Mid-Western University, Examination Management Office published the result of M.Ed third semester, BEd third and sixth semester today. See the detail result here.

read more