Call us

+977-083-524681

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

Email us

info@mwu.edu.np

Notice

Result Published of Make up Examinations (BA 5th semester and BA 7th Semester)

Posted on: February 16th, 2019

Mid-Western University, Examination Management Office Published the result of Makeup examination of BA 5th semester(2015 batch) and BA 7th semester(2014 batch). Here below you can find the detail result and other directions.  

read more

Result Publication Civil Engineering 8th Semester

Posted on: January 21st, 2019

Examination Management office published the result of Civil Engineering 8th Semester today 

read more

भर्ना सम्बन्धमा

Posted on: January 15th, 2019

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा ‘लोकवार्ता विज्ञान’बिषयमा अध्ययनका लागि भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ |माघ मसान्त भित्र आवेदन फारम भरि सक्नु पर्नेछ |

read more

Result Published faculty of Humanities and Social Sciences

Posted on: August 8th, 2018

read more

Result Published faculty of Science and Technology

Posted on: August 8th, 2018

     

read more

Exam Routine of M.Ed and B.Ed

Posted on: July 13th, 2018

Mid-Western University, faculty of Education published routine for the semester final examination of the semester III  of M.Ed and B.Ed and the semester V of B.Ed.  

read more
Mid-Western University (MWU)

प्रोफाइल पुस्तिकाका लागि सूचना

Posted on: July 10th, 2018

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकायद्वारा प्रकाशित हुन थालेको प्रोफाइल पुस्तिकाका लागि २०६९ सालदेखि हालसम्म अध्ययन गरेका र गरिरहेका विद्यार्थीहरुले आफ्नो सम्पर्क नं., कार्यरत भए कार्यालयको नाम सहित यही २०७५ भाद्र १५ गते भित्र आफ्नो विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ । डीन मानविकी र सामाजिक […]

read more