Call us

+977-083-524681

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

Email us

info@mwu.edu.np

Notice

Result Published faculty of Humanities and Social Sciences

Posted on: August 8th, 2018

read more

Result Published faculty of Science and Technology

Posted on: August 8th, 2018

     

read more

Exam Routine of M.Ed and B.Ed

Posted on: July 13th, 2018

Mid-Western University, faculty of Education published routine for the semester final examination of the semester III  of M.Ed and B.Ed and the semester V of B.Ed.  

read more
Mid-Western University (MWU)

प्रोफाइल पुस्तिकाका लागि सूचना

Posted on: July 10th, 2018

सूचना ! सूचना !! सूचना !!! मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकायद्वारा प्रकाशित हुन थालेको प्रोफाइल पुस्तिकाका लागि २०६९ सालदेखि हालसम्म अध्ययन गरेका र गरिरहेका विद्यार्थीहरुले आफ्नो सम्पर्क नं., कार्यरत भए कार्यालयको नाम सहित यही २०७५ भाद्र १५ गते भित्र आफ्नो विवरण उपलब्ध गराइदिनुहुन सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ । डीन मानविकी र सामाजिक […]

read more