Call us : +977-083-524681

Email us : info@mwu.edu.np

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

पत्रकारिता र आमसञ्चार छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

Posted on: July 1, 2020

पत्रकारिता र आमसञ्चार छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । दरखास्त फाराम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । आवेदकले सम्पूर्ण आवश्यक कागजात सहितको विवरण भरिएको र इलेक्ट्रोनिक दस्तखत भएको अनलाइन फारम इलेक्ट्रोनिक कपी यो ईमेल jmc.ccohssmwu@gmail.com मा तोकिएको मिति भित्र पठाईसक्नु पर्नेछ ।